Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 tree
 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กำหนกการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2560

กำหนกการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2560

ให้นักเรียนเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบตารางสอบ วันเวลา สิทธิ ที่กำหนด 

นักเรียนคนใดที่ยังค้างงานคุณครู ให้ติดตามงาน นักเรียนคนใดที่ขาดเรียนติดต่อกันให้ติดต่อคุณครูเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

นักเรียนชั้น ม.1                 นักเรียนชั้น ม.2                     นักเรียนชั้น ม.3

นักเรียนชั้น ม.4                 นักเรียนชั้น ม.5                    นักเรียนชั้น ม.6