Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

June 2018
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 tree
 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
เอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรม Dlit

ให้ครูศึกษาเอกสารการใช้งานโปรแกรม Dlit ตามกลุ่มสารการเรียนรู้ โดยสื่อการเรียนการสอนสามารถติดต่อและนำไปใช้ได้ กรุณาติดต่อที่คุณครู ดารา ปุยะติ ห้องคอมพิวเตอร์ครับ  เอกสารให้ดาวโหลดไปศึกษาจาก Link ด้านล่างนะครับ

เอกสารที่ 1             เอกสารที่ 2         เอกสารที่ 3          เอกสารที่ 4