Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

June 2018
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 tree
 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
แข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ

ด.ช.ภูมิพัฒน์  สิงห์อุต  แข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ  ห้องเรียนพิเศษ Ep/Mep ระดับภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ  ณ โรงแรมรอยัล เบญจา  กทม.นะหว่างวันที่  27-30 กันยายน 2560

56106