Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

 tree
 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

นายอำเภอรัตนบุรี ร่วมด้วยโรงเรียนรัตนบุรีได้จัดกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด

13

สามารถกดเพื่อดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี้