Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 tree
 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
กิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้การใช้สื่อ DLIT

 ด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดทำโครงการอบรมการใช้สื่อเทคโลยี DLIT  ในการจัดการเรียนการสอน
-คณะครูกลุ่มสาระสังคมฯ,ภาษาไทย,ภาษาต่างประเทศ,วิทยาศาตร์
- อบรมห้องปฏิบัติการคอมฯ1 และ 2
- บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยดี คณะครูให้ความสนใจดีมาก
Dlit