Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 tree
 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา




กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน

กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยคุณครูประจำชั้นออกเดินทางไปพบผู้ปกครองถึงที่บ้านเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ตลอดจนการช่วยเหลือในราวต่อไป

e01e

e03ee04ee05ee02e