Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

March 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 tree
 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
สีประจำโรงเรียน

BGBY

 สีประจำโรงเรียน คือ สี น้ำเงิน-เหลือง

สีน้ำเงิน หมายถึง สีแห่งความตั้งหมั่น มีความอดทน มีความเพียรพยายาม เพื่อจุดหมายอันสูงสุด เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สีเหลือง หมายถึง ความสว่าง และความดี