Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

May 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 tree
 art2

 

 

 

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
สีประจำโรงเรียน

BGBY

 สีประจำโรงเรียน คือ สี น้ำเงิน-เหลือง

สีน้ำเงิน หมายถึง สีแห่งความตั้งหมั่น มีความอดทน มีความเพียรพยายาม เพื่อจุดหมายอันสูงสุด เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สีเหลือง หมายถึง ความสว่าง และความดี